Lærlinger

EL 24 har siden vi startet opp tatt inn lærlinger. Vårt mål er å gi dem så god opplæring at vi vil ansette dem selv etter endt læretid. Mange av de som startet som lærling hos oss er i dag fast ansatt som elektromontører.
EL 24 har mange lokasjoner og avdelinger som gjør det mulig for ansatte å flytte rundt om, om dette er ønskelig.

Siden vi har alt av type servicearbeid, små og store prosjekter, servicearbeid, rehabilitering og hytte- bolig har lærlingen en unik mulighet til å få en god bredde på opplæringen. Alle våre lærlinger, og det begynner å bli mange etter hvert, har bestått fagprøver på første forsøk. Noen har også deltatt i NM finalen for elektrofaget. Vi er stolte av våre lærlinger.

I 2017 var EL 24 den innen elektorbransjen i Møre og Romsdal som to i flest lærlinger. I år 2018 har vi signert avtale med 6 nye lærlinger, der to av dem er jenter.

Det er ikke bare et samfunnsansvar å ta inn lærlinger.

  • Å ta inn lærlinger kan bringe ny kunnskap inn i bedriften.
  • En fremstår mer seriøs, ved å ta inn lærlinger.
  • En mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften.
  • Ved å ha lærlinger får en delta i offentlige anbud.

Vi ansetter vanligvis lærlinger i begynnelsen av hvert år.
Søknader må innholdet en kort CV, terminkarakter fra VG2.

Søknaden sendes på mail til post@el-24.no. Merkes; Jobb søknad lærling.

Lærling kullet 2017


Kontakt oss

Kontakt oss

Utviklet av Imaker as