2017

 • Kongensgata 28 (leiligheter)
 • Kremmergården- påbygg (kontor)
 • Sandøytunet (omsorgssenter)
 • Ålesund Lufthavn (kø oppstilling)


2016

 • Rauma Helsehus (helsehus)
 • Opshaug (industribygg)
 • New Yorker (forretning)
 • Brunholmgata 1C (leilighetsbygg)
 • Spjelkavik Videregåande skole
 • Aukra Omsorgssenter
 • Avinor Ålesund lufthavn (gangfelt)
 • Europris Standa (butikk)
 • Trollbryggeriet (øl-produksjon)
 • Tingretten
 • Elsa Steel Flatholmen (lager - kontorbygg)
 • Elementfabrikk Øran Vest (fabrikk - kontor)
 • Molo Brew (bryggeri)
 • Aaland Eiendom (kontor - butikk - verksted)

2015

 • Stette Holding (industri/kontor)
 • Expert Moa (forretning)
 • Kiwi Nedre Strandgate (dagligvare)
 • Amfi Moa Energisentral (forretningsbygg)
 • Høgvollen (kontorer)
 • Nøvebana (lysanlegg)
 • Toys R Us (forretning)
 • Pilhgården (leilighetsbygg)
 • Gjensidige lokale (kontor)

2014

 • AMK sentralMøre og Romsdal 
 • Kiwi Skarbøvika (dagligvare)
 • Gatelys Sve-Helstad (gatelys)
 • Hatlahaugen 2ÅK (velferdsbygg)
 • Norsk Fjordsenter (kontorbygg)
 • INNO III Ulstein Verft (kontorbygg)
 • Veglys Gjøsund-Røysa (gatelys)
 • Åseturgen (dagligvare)
 • Måseide Barnehage (barnehage)
 • Ålesund Sjukehus rehab OP stuer (sjukehus)
 • Stranda Bilservice (dekk verkted)
 • Automek (bilversted)

2013

 • Ålesund Sjukehus Operasjonsstuer (sjukehus)
 • Vigra