Hjemme lader til din Elbil

Ved EL 24 sine avdelinger har vi montert opp en eller flere laddestasjoner fra ulike leverandører.
Vi har også mange el- og hybridbiler som er i daglig bruk, og har derfor gode erfaringer med laddestasjoner.

Lading av elektriske biler kan medføre økt brannfare. Det foregår for mye hjemmelading fra vanlige stikkontakter. Det er ikke holdbart. Det er avgjørende at elbileiere bruker egnede kontakter og ladeutstyr for bilen sin. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren.