Internkontroll

Det er et lovkrav at alle bedrifter (også borettslag/ sameie) utfører nødvendig tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegget. Den som er den ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Ansvaret kan ikke settes vekk, men ofte innehar ikke den ansvarlige nødvendig kompetanse på dette området, og velger derfor å sette vekk dette arbeidet. EL 24 innehar denne nødvendig kompetansen. 

Internkontroll øker el sikkerheten.
Over 50% av alle branner relateres til elektriske årsaker. Hva gjør Dere for å forebygge dette?

Dersom det skjer en alvorlig elektrisk feil, og den ansvarlige ikke har i orden Ik-elektro, kan det føre til et spørsmål om strafferettslig ansvar, avkortning i forsikringsutbetalinger, erstatningsansvar ovenfor 3. person, bøter og lignende

  • Har dere et system for internkontroll som dokumenterer at dere forebygger slike hendelser?
  • Hvilke konsekvenser vil et langvarig strømbrudd eller driftsstans få for deres selskap?
  • Godt tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget bidrar også til et driftssikkert anlegg.
  • Sørg for at dere får lovpålagt dokumentasjon for alt arbeid som utføres på deres anlegg.

 

HVA KAN EL 24 TILBY

EL 24 innehar alle de nødvendige godkjenninger og sertifikater for å utøve el kontroll og termografi. Både for enebolig/leilighet, næringsbygg, landbruk/gartneri.


Våre kontroller innen næring og landbruk blir registret i FG sin database. FG-database er forsikringsselskapenes databaseløsning som avmønstres av Finans Norge og FG. Her har alle forsikringsselskap kontroll og status av alle sine kunder.
EL 24 har tilgang til denne databasen og våre kontroller blir arkivert i dette systemet. Ved en kontroll utført av EL 24 vil dere vil få en unik tilgang ved bruk av passord.

Mye kunne være skrevet om internkontroll, men vi har her kun beskrevet en liten del. 
Om du har en virksomhet, ta kontakt med oss for nærmere samtale.
Nederst på siden har vi også noen linker som innehar mye nyttig informasjon.

For mer info ta kontakt med:

Avdeling Stranda - Simon Grønningsæther tlf 924 19 224 eller sg@el-24.no         

Avdeling Ålesund  - Jan Olav Dypvikstrand tlf 924 81 124 jod@el-24.no    

Avdeling Sykkylven  - Bjørn Henning Førde tlf 924 25 524 eller bhf@el-24.no   

 


EL KONTROLL NÆRING

EL 24 kan tilby dere avtale om regelmessig kontroll av det elektriske anlegget. Den store fordelen med regelmessig kontroll er å få et mer stabilt og sikkert elektrisk anlegg som gir en meir forutsigbar produksjon. Det forhindre ukontrollert driftsstans og forsinkelser. Det vil også kunne reduserte vedlikehold- og reparasjonsavgifter.

De fleste forsikringsselskap setter pris på en god internkontroll, og belønner dette med redusert premie. 

EL KONTROLL LANDBRUK

En el kontroll i landbruket skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Termografering er nå blitt er krav for denne bransjen og en del av kontrollen.

Er ikke internkontrollsystem på plass må det gjennomføres en full kontroll av el-anlegget.  Vi vet at dere er opptatt av pris og vi finner ut, samens med dere, hvilke tiltak dere MÅ gjøre og hvilke tiltak dere BØR gjøre.

Forsikringsselskapene krev nå at det blir gjennomført regelmessig el kontroll og termografi.  Ved gjennomføring og utbedring av en el kontroll/ termografi vil dette medføre en god forsikringsrabatt.


EL SJEKK bolig og leiligheter.

Vi foretar en el-sjekk av deres bolig/ leilighet i hht NELFO (landsforeningen for elektrikere) sin utarbeidet sjekkliste- rapport.

Se mer info på linkene under. 

TERMOGRAFI

Termografi = «Det er bedre og billigere å forebygge en å reparere».

Termografi måler temperatur på objekter. Er her avvik, eller en unormal tilstand vil vi med en termografikontroll avdekke eventuelle feil.  Med termografering av elektriske tavler har vi mulighet til å se elektrisk feil som innen kort tid kan bli en alvorlig feil, i verste fall en ukontrollert driftsstans eller brann.

Termografi bør absolutt være en del av internkontrollen.

Noen nyttige linker


Kontakt oss

Kontakt oss

EL 24 Ensiko AS