Hva er automasjon?

Du kan se på automasjon som hjernen i bygget,  og den sørger for at de ulike tekniske løsningene kommuniserer og virker optimalt sammen. Med automasjon kan du sørge for at bygget eller produksjonsanlegget driftes optimalt.

Automasjon betyr egentlig at noe gjøres automatisk. Hva som skal skje automatisk i et bygg eller på et anlegg styres av en rekke tekniske systemer som kommuniserer og samhandler seg i mellom.
Eksempelvis kan automasjon brukes for å styre lys, varme, ventilasjon i et kontorbygg. Innen industri kan automasjon benyttes for å styre, regulere og overvåke ulike produksjonsprosesser, alt i fra fiskeindustri til produksjonsfabrikker og pumpestasjoner.

Byggautomasjon

Typisk automasjon i næringsbygg er at du sikrer at løsninger i bygget ikke motarbeider hverandre, for eksempel ved at varme og kjøling går samtidig.

Med styringssystemer og sentral driftskontroll kan du kontrollere energieffektiviteten og inneklimaet, noe som gir økt tilfredshet blant eiendommens brukere og et attraktivt bygg.

 

 

 

Automasjon i industri

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert. Vi monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Blant tjenestene vi tilbyr er kobling og idriftsettelse av automasjon for styring og regulering av bygg, vann og avløp, industri, energi og samferdsel.

Vi utfører

  • montering og igangsetting av automatiserte anlegg
  • service og vedlikehold av automatiserte anlegg
  • søking og reparering av feil og forbedrer anleggene
  • bygg og vedlikehold av lavspenningsanlegg i automatiserte anlegg

Tilpasning etter behov

Vi har bred erfaring innen prosessforståelse og automatikk, og kan hjelpe deg med løsninger som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer.

Vi hjelper deg

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i å gjøre ditt bygg eller anlegg mer effektivt.