Hva er PLS?

PLS står for Programmerbar logisk styringsenhet, som gjør det mulig å bygge alt fra enkle til mer avanserte styre- og overvåkningsfunksjoner basert på enkle, logiske funksjoner som «og» og «eller». Derfor er PLS blitt utbredt i industrien.

En stor fordel med PLS er at det gir mulighet for datafangst og innsamling av produksjonskritiske data. Med innsamlingen av produksjonsdata kan man blant annet analysere årsaker til produksjonsstopp, slik at man sikrer effektivisering og optimalisert produksjon.

For mer omfattende og større prosesser benyttes gjerne modulær PLS, som muliggjør utbygging av flere moduler for inn- og utdata.

Fleksibeltt med eget lokalt tavleverksted

I EL 24 har vi et eget automasjons- og styreskapsverksted. Her har vi også lokale fagfolk med spisskompetanse innen  industriautomasjon. Det betyr at vi har alt “under samme tak”, og er ekstra fleksible for å kunne tilpasse løsninger etter kundens spesifikke ønsker og behov.

Vi hjelper deg med PLS og automasjon

Har du behov for solid erfaring innen PLS-programmering og industriautomasjon?