Med automatisk energistyring kan du enkelt få kontroll på eget energiforbruk, noe som kan gi deg en rekke fordeler.

Fordeler med energistyring

– Unngå overbelastning av inntak
– Kan løse utfordringer med for lite inntak
– Kan holde deg på en lavere effekttariff.
– Redusere eller kutte forbruk i perioder der strømmen er kostbar.
– Redusere belastning/varmgang på el.installasjonen.
– Bevisstgjøring kan gi motivasjon til å redusere forbruk.
– Få inntil 10.000,- i støtte fra Enova for strømstyring i boliger

 

styring av varme

Energistyring i hjemmet

Strømstyring hjemme kan gjøres enkelt gjennom få komponenter der du fortsatt vil kunne betjene alt utstyr som tidligere. Ofte har den mest kostbare komponenten vært utstyr for energimåling. Denne funksjonen ligger allerede i dagens smartmålere, derfor er det kun nødvendig å tilkoble en enhet som henter ut informasjon fra strømmålerens kommunikasjonsport. Denne kommuniserer trådløst med en hub, som blir «hjernen» i systemet.

Med disse komponentene på plass kan du, i ditt begynne å bygge ditt eget smarthjem. Du kan gjøre det så enkelt eller kompleks du selv vil – her finnes nærmest ingen grenser for hva som kan styres.

Få støtte til smart strømstyring fra Enova

For å få støtte fra Enova på energistyring kreves det minimum styring av 2 enheter der forbruket er «flyttbart». Eksempler på dette er lading av elbil, varmtvannstank, gulvvarme og annen oppvarming.

Ønsker du å få bedre kontroll på dine strømkostnader, eller er du på tanken om å etablere et smarthjem er vi behjelpelig med å finne riktig løsning og bistå i søknad mot Enova.

Les mer om hva du kan få støtte til

Energistyring på arbeidsplassen

Kontroll på energi i næringsbygg gjøres gjennom å etablere et energioppfølgingssytem (EOS).

Kartlegging og overvåkning

Det er vanlig å starte med en kartlegging av byggets energiforbruk. Som en del av kartleggingen brukes gode systemer for periodisk overvåking, slik at bedriften får den oversikten og kontrollen som trengs for å jobbe godt med energieffektivisering. Med slik overvåkning kan vi også finne ut om det er noe i bygget som trekker unødvendig mye strøm – såkalte strømtyver.

Bli bevisst makseffekten og reduser nettleien

Makseffekt er også noe som bør følges opp i EOS. Den høyeste timeverdien (altså forbruket per klokketime) i hver måned defineres som makseffekt og brukes som grunnlag for avregning av det såkalte effektleddet i nettleien for den aktuelle måneden.

Blir man bevisst byggets strømforbruk fordelt over døgnet kan en kanskje med enkle grep forhindre en toppbelastning som øker bedriftens strømregning vesentlig.

Tilpasninger etter virksomhetens behov

Vi tilpasser energioppfølging etter den enkelte virksomheten sine aktiviteter og ambisjonsnivå. Vi tilbyr programvare med lave investeringskostnader der en kan legge på funksjonalitet etter behov og ønsker.

EOS vil for de aller fleste bedrifter gi en stor nytteverdi uavhengig av funksjonalitet. Les mer om energioppfølgingssystemer (EOS)