Med automatisk energistyring kan du enkelt få kontroll på eget energiforbruk, noe som kan gi deg en rekke fordeler.

Fordeler med energistyring

– Unngå overbelastning av inntak
– Kan løse utfordringer med for lite inntak
– Kan holde deg på en lavere effekttariff.
– Redusere eller kutte forbruk i perioder der strømmen er kostbar.
– Redusere belastning/varmgang på el.installasjonen.
– Bevisstgjøring kan gi motivasjon til å redusere forbruk.
– Få inntil 10.000,- i støtte fra Enova for strømstyring i private boliger