Hva betyr egentlig byggsikkerhet?

Vanlige assosiasjoner med sikkerhet i et bygg er brannsikring samt alarm og overvåkning. Men det er også en rekke mindre synlige elektriske installasjoner samt jevnlig kontroll som gir den totale byggsikkerheten.

Trygge og sikre bygg

Uansett om du er ansvarlig for et kontorbygg, en skole eller fabrikk er det nødvendig å påse at bygget er sikkert for de som oppholder seg der. For at du skal kunne sikre bygget eller anlegget du drifter tilbyr vi en rekke installasjoner for et sikkert og velfungerende bygg. Blant installasjoner kan vi tilby brannvarsling, nødlys, alarm, låsesystemer, kameraovervåkning, elkontroll og generell service av det elektriske anlegget.

Vi kan bistå i hele prosessen – fra kartlegging, vurdering og installasjon til påfølgende kontroller og service.

 

 

Trygghet i hjemmet

Å være trygg i eget hjem er viktig. Enda viktigere er det kanskje å føle seg like trygg når man ikke er hjemme.
Brannsikring av hjemmet er noe av det viktigste. Brannsikring er ikke bare brannvarsler og komfyrvakt, men det er også det å sørge for at elektriske installasjoner utføres etter lovpålagte retningslinjer, at sikringsskapet er dimensjonert til boligens strømbruk.

Trygghet kan også være sikre låsesystemer og alarm. Vi tilbyr en rekke tjenester som sørger for en el-sikker og trygg bolig.

Lås og beslag

Vi har egne låsesmeder som leverer moderne og fremtidsrettede løsninger tilpasset ditt behov og sikkerhetsnivå. Våre låsesmeder installerer og gjennomfører service og reparasjoner på elektromekaniske dører og låssystemer.

Vi har solid erfaring og tar oppdrag i alle størrelser, både for private hjem og større og mer komplekse bygg.

 

Ønsker du å vite mer?

Våre erfarne prosjektledere og elektrikere hjelper deg med å finne løsninger for god byggsikkerhet.