Lokalt tilstede siden 2006

EL 24 ble stiftet i 2006, med hovedkontor på Stranda, men har i dag i tillegg avdelinger i Ålesund og på Sykkylven, samt lokal kundekontorer i Valldal, Hellesylt, Sjøholt og Sula. Med lang fartstid i bransjen, og 135 ansatte har vi opparbeidet oss spisskompetanse til å håndtere oppdrag av ulik karakter og størrelse – fra prosjektering og elektroinstallasjoner i komplekse bygg til mindre serviceoppdrag og private installasjoner over store deler av Sunnmøre.

Både samfunnet og bransjen digitaliseres mer og mer. Dette krever kontinuerlig kompetanseheving og evne til å se ulike muligheter for å finne de beste løsningene tilpasset kundenes ulike behov.
Til tross for digitaliseringen, mener vi det er svært viktig med lokal nærhet til deg som kunde. Lokal forankring og tilstedeværelse er også viktig for oss og våre ansatte. Det gjør det lettere for deg å stikke innom, og vi kan slå av en prat over en kaffe, og få en felles forståelse av ditt behov.

Vi er der hvor folk er – for folk flest.

I tillegg til hovedkontorene er vi lokalisert ved Langevåg, Sjøholt, Valldal og Hellesylt. Våre mindre kontorer har sentral beliggenhet midt i sentrum av bygda, og du få den hjelpen du trenger lokalt, ved å avtale et møte på forhånd.

Kvalitet og tillit

Vi setter kvalitet og tillit høyt. Derfor er vi opptatt av å forstå ditt behov, slik at vi kan foreslå løsninger og produkter av høy kvalitet som passer hver enkelt kundes ønske. God dialog, inspirasjon og tips til løsninger for trygge installasjoner bygger tillit, og du kan føle seg trygg på at arbeidet vi utfører gjøres skikkelig og forskriftsmessig.

Vi har høye kvalifikasjoner innen smarthusløsninger, automasjon, lås og sikkerhet, ENØK, solceller, store prosjekter og løpende service. Vår målgruppe er privatmarkedet, næringslivet og offentlig forvaltning.

Vårt slagord «en sikker kontakt» har vært med siden oppstarten i 2006 og er fortsatt like gjeldene, både for våre kunder og våre ansatte.

Vi setter folka våre først

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Det er menneskene i bedriften som er selskapets ansikt utad og som sier noe om hvem vi er. Derfor har vi de senere årene jobbet aktivt og målrettet med å bygge en god kultur, og vi er opptatt av mangfold og lærlinger.

Kultur

Vår kultur er viktig for våre ansatte, og er derfor laget av våre ansatte. Da vi, for en del år tilbake, startet arbeidet med bedriftskulturen samlet vi alle ansatte en hel helg. Vi delte inn i små arbeidsgrupper, og når helgen var omme hadde vi både blitt enda bedre kjent, drevet teambuilding og satt igjen med det viktigste vi har; vår bedriftskultur.

EL 24s bedriftskultur er et levende dokument som vi jobber med kontinuerlig. Dokumentet henger i dag på alle kontorer, så vi skal få en påminnelse hver dag, men viktigere enn sleve dokumentet er eierforholdet vi alle har til den gode kulturen vår.

 

Mangfold og lærlinger

Vi satser på ungdommen! Vi jobber aktivt i lokalmiljøet med å fremme elektro yrkesfag. For å rekruttere flere inn i elektrobransjen er vi ute på ungdomsskoler og yrkesmesser flere ganger årlig. Her stiller vi ofte opp sammen med opplæringskontoret i Møre og Romsdal. Vi mener mangfold er viktig, og ønsker å høyne jenteandelen i bransjen.

I dag har vi jenter både som lærlinger, elektriker, avdelingsleder og i administrasjon. Vi tør å påstå at vi er den elektrobedriften i vår region som har flest jenter og kvinner ansatt. Det vi har merket med økt kvinneandel, er et enda bedre og harmonisk arbeidsmiljø, mindre oppsigelser og ikke minst dobler vi søkermassen når vi skal ansette nye medarbeidere.

EL 24 var det først elektrikerfirmaet i Norge som klarte å få en jente på medaljeplass i NM for elektrolærlinger. Vi var stolte da, men er enda stoltere av at Anette i dag jobber som serviceelektriker hos oss.

I 2020 ble vi kåret til årets lærebedrift i Møre og Romsdal av fylkeskommunen. Som lærling hos oss vil du lære av dyktige, engasjerte og inkluderende kollegaer. Du vil oppleve mestring gjennom faglige utfordringer og du vil bli en naturlig del av vårt team.

Jobb hos oss!

Vi er hele tiden på jakt etter dyktige kollegaer for å styrke teamet. Ledige stillinger finner du her.

Bærekraft

Elektrikere er i dag blitt en viktig faggruppe til samfunnets bidrag til bærekraft. Vi tar bærekraft på alvor, både internt i bedriften og eksternt.

Med høy teknologikompetanse kan vi bidra med de beste løsninger for å redusere kundens klimagassutslipp.

Vi har kartlagt våre CO2 utslipp, og kanskje ikke overraskende, den største forurensingen i bedriften er bedriftens bilpark. Som følge av kartleggingen jobber vi nå etter en strategi om at alle våre service- og firmabiler skal være helelektriske der det er mulig å erstatte fossil bil. Bare med dette tiltaket reduserer vi vårt CO2 utslipp betydelig.

Vi er opptatt av mangfold og likestilling, og jobber aktivt med å øke kvinneandelen, både i bedriften, men også i bransjen generelt.

Alle våre kontorer er miljøsertifiserte.

Les mer om vår bærekraftsstrategi.

Strategiske satsningsområder

1
Kunden i fokus
  • Fornøyde kunder er grunnmuren for vekst
  • Øke kundeverdi gjennom leveranser med høy EL 24 standard
2
Attraktiv arbeidsplass
  • Våre ansatte og vår bedriftskultur er vårt fremste konkurranse-fortrinn
  • Engasjement og stolthet gjennom tydelig, inkluderende og resultatorientert ledelse
3
Bærekraft
  • Sunn og bærekraftig forretningsmodell.
  • Rekrutering gjennom lærlingordning.
  • Mangfold og likestilling.
  • Utløsende faktor for miljø og bærekraft hos våre kunder.
4
Lønnsom vekst
  • Utvikling av våre medarbeidere og satsingsområder.
  • God lønnsomhet muliggjør vekst, sikrer konkurransekraft og omstillingsevne.

En del av stjernelaget Konstel

Sammen med en rekke andre stolte lokale elektrikerfirmaer er vi en del av en større konstellasjon.

Å være en del av noe større er trygt for oss som elektrikere og deg som kunde. Det gir større rom for bedre systemer, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer.

Vi er en del av Konstel, men fortsatt den samme lokale elektrikeren som bestandig har vært her for deg.