Finn ut om du bør oppgradere sikringsskapet ditt

Det er lett å tenke at et 25 år gammelt sikringsskap er mer enn bra nok. Samtidig har vi stadig flere strømkrevende apparater i husene våre i dag enn det som var vanlig tidligere, og vi forbruker strøm på en annen måte. Ofte bruker vi mer strøm samtidig, selv om det totale forbruket ikke nødvendigvis har steget så mye. I tillegg har automatsikringene utviklet seg.

Et sikkert tegn på at du bør gjøre noe er dersom sikringene stadig kobler ut. Du bør også sørge for at automatsikringene har innebygget jordfeilvern og kontrollere om du har installert overspenningsvern. Sistnevnte forhindrer skade på elektrisk utstyr ved blant annet lynnedslag.

Er du i tvil om hvordan du sjekker dette, eller du ønsker en kontroll av fagkyndig elektriker kan du ta kontakt med oss.

Hva er jordfeilautomat?

Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001, men det er fortsatt mange anlegg med skrusikringer eller gamle automatsikringer.

En jordfeilautomat er en automatsikring med innebygget jordfeilvern. Denne typen sikring løses ut før det er risiko for strømgjennomgang ute i anlegget, som reduserer faren for elektrisk støt og brann.

Dersom sikringen går er det bare å vippe opp hendelen, så er du strømmen på igjen. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001 og brukes i alle nye anlegg.

Hva er overspenningsvern?

Overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget ditt mot overspenning fra det innkommende strømnettet, noe som gjerne oppstår på grunn av lynnedslag eller koblinger på høyspentnettet huset ditt er tilknyttet.

Overspenning i seg selv er ikke nødvendigvis farlig, men det kan ødelegge eller forårsake brann i elektriske apparater, som TV, PC, telefon som lades, modemer og lignende.

Overspenningsvern kan enkelt monteres av en sertifisert elektriker. Det gir deg trygghet, og kan gi rabatt hos enkelte forsikringsselskaper.

Oppgrader sikringsskapet med ny innmat

Har du behov for å oppgradere sikringsskapet ditt? Vi går over og bytter all innmaten i henhold til gjeldende krav. Det vil si at vi kun benytter jordfeilbrytere og installerer overspenningsvern.

Vær obs på at automatsikringer tåler noe mindre belastning enn skrusikringer. Det betyr at dersom du har skrusikringer i dag, kan det hende vi må dele opp anlegget i flere kurser. Noe som uansett vil bety bedre el-sikkerhet.

Kontroll av sikringsskapet ditt?

Ønsker du at vi tar en gjennomgang av sikringsskapet ditt? Da anbefaler vi at du bestiller en komplett el-sjekk. I el-sjekken er kontroll av sikringsskapet inkludert. I tillegg vil du være trygg på at hele det elektriske anlegget ditt er kontrollert og i orden.

Les mer om el-kontroll til bolig her.

Mer innen sikkerhet