Kontroll på energi i næringsbygg gjøres gjennom å etablere et energioppfølgingssytem (EOS).

Noen av fordelene med energistyring:

– Unngå overbelastning av inntak
– Kan løse utfordringer med for lite inntak
– Kan holde deg på en lavere effekttariff
– Redusere eller kutte forbruk i perioder der strømmen er kostbar
– Redusere belastning/varmgang på el-installasjonen
– Bevisstgjøring kan gi motivasjon til å redusere forbruk

Kartlegging og overvåkning

Det er vanlig å starte med en kartlegging av byggets energiforbruk. Som en del av kartleggingen brukes gode systemer for periodisk overvåking, slik at bedriften får den oversikten og kontrollen som trengs for å jobbe godt med energieffektivisering. Med slik overvåkning kan vi også finne ut om det er noe i bygget som trekker unødvendig mye strøm – såkalte strømtyver.

Bli bevisst makseffekten og reduser nettleien

Makseffekt er også noe som bør følges opp i EOS. Den høyeste timeverdien (altså forbruket per klokketime) i hver måned defineres som makseffekt og brukes som grunnlag for avregning av det såkalte effektleddet i nettleien for den aktuelle måneden.

Blir man bevisst byggets strømforbruk fordelt over døgnet kan en kanskje med enkle grep forhindre en toppbelastning som øker bedriftens strømregning vesentlig.

Foto: SG

Tilpasninger etter virksomhetens behov

Vi tilpasser energioppfølging etter den enkelte virksomheten sine aktiviteter og ambisjonsnivå. Vi tilbyr programvare med lave investeringskostnader der en kan legge på funksjonalitet etter behov og ønsker.

EOS vil for de aller fleste bedrifter gi en stor nytteverdi uavhengig av funksjonalitet. Les mer om energioppfølgingssystemer (EOS)

SOLCELLEANLEGG – produser din egen strøm

Ønsker du å produsere egen energi, og kanskje til og med bli selvforsynt? Vi leverer solcelleanlegg med topp kvalitet skreddersydd din bolig og lokalt klima.