Røde Kors hytte Vatne og Tennfjord
EnergilagringSolcelle

Røde Kors hytte Vatne og Tennfjord

Eksisterende hytte i Nakkedalen som ønsket en mer miljøvennlig og støyreduserende strømforsyning.

    Eksisterende hytte med sporadisk bruk sommer/høst/vår.
    Installasjonen var tidligere forsynt av et støyende dieselaggregat som måtte driftes utendørs grunnet eksos. Selv med lavt forbruk var det drift på aggregat, og dette førte til høye driftskostnader og mye forurensning. I sammenheng med en oppgradering av hytten skulle den nå leies ut til turister. Derfor var man helt avhengig av autonom drift, og at utstyret ikke måtte betjenes manuelt.

    Hytten har ikke nettilgang, så vi har sørget for innlagt 230V anlegg drevet av diesel-aggregat.
    Hytten har gassopplegg for hvitevarer/varmevann.