Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Fra venstre Svein Urkedal, Håvard Ekornås og Hans Oscar Molvær.

Pressemelding

EL 24 vokser videre med oppkjøpet av Lås og Sikkerhet AS, og befester sin posisjon som den største lokale landbaserte elektrobedriften i vår region.
Oppkjøpet kompletterer vår tjenestebredde, og bidrar til at våre kunder i enda større grad kan få all elektrokompetanse fra ett og samme selskap.

Lås og Sikkerhet AS ble etablert i 2012, og leverer gode adgangs- og sikkerhetsløsninger til både bolig, industri og forretningsbygg. Lås og Sikkerhet er et velrennomert selskap, og har opparbeidet seg relevant kompetanse og lokalkunnskap over tid.

Daglig leder i Lås og Sikkerhet AS, Håvard Ekornås (47), er glad for oppkjøpet og ser frem til å komme inn i et større selskap, som vil satse videre innen adgangs- og sikkerhetsløsninger. På sikt ser vi for oss flere ansettelser innen dette viktige tjenesteområdet.

Svein Urkedal (50), som har mesterbrev i låsesmed faget er ansatt som prosjekt-serviceleder. Han har blant annet jobbet mange år hos Møre Belag AS, både som prosjekt- og daglig leder.

Oppkjøpet sørger for at EL 24 har alle nødvendige sertifikater, verktøy og varelager for å kunne betjene markedet innen lås og sikkerhet.

EL 24 er et lokalt elektrofirma med 6 kontorer spredt utover Sunnmøre, 110 ansatte og en estimert omsetning på over 150 millioner i 2021.